skip to Main Content

Novomanželské půjčky si přejí tři čtvrtiny Čechů

Novomanželská půjčka - novomanželům - ilustrační foto

Opětovné zavedení novomanželských půjček si přeje naprostá většina Čechů. Průzkum společnosti Cofidis odhalil, že po zvýhodněných půjčkách pro sezdané páry prahne více než tři čtvrtina české populace. Návrat tohoto typu půjčky loni navrhlo i Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Lidé se těší na novomanželské půjčky

Dotazovaní ve věku nad 45 let se v 80% shodli na tom, aby se novomanželské půjčky opět vrátily. Mladé páry si tak mohou půjčit na bydlení a vybavení jejich domácnosti, navíc za každé narozené dítě se z půjčky smaže několik tisíc korun. Za první dítě dva tisíce, za druhé dítě čtyři tisíce atd.

Máme očekávat návrat novomanželských půjček?

Návratem novomanželských půjček se začalo zabývat už výše zmíněné Ministerstvo práce a sociálních věcí, které by párům krátce po svatbě prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, půjčilo na 15 let 300 tisíc korun za zvýhodněný úrok, který by se s narozením každého dítěte snižoval.

Další typy půjček

Ovšem novomanželé nejsou jedinou skupinou, která by si podle průzkumu zasloužila výhodnější půjčku. Velké procento hlasovalo i pro klasickou manželskou půjčku a pro půjčku nesezdaným párům. Další v žebříčku se objevovaly i zvýhodněné studentské půjčky a půjčky pro seniory a matky samoživitelky.

Koho stát podporuje?

Stát již nyní podporuje mladé páry s dětmi, kterým půjčí na bydlení až 600 tisíc na 15 let. Žadatelé o půjčku však musí splnit několik podmínek. K těm patří například nutnost, aby partneři byli mladší 36 let a musí se zároveň starat o dítě, kterému je do 6 let. Půjčku mohou využít pouze na pořízení vlastního bytu a nesmějí být vlastníky či spoluvlastníky jiného obydlí nebo nájemníky družstevního bytu.

Hodnocení
0 / 5 0

Your page rank: