skip to Main Content

Co jsou P2P půjčky a jak fungují

Co to je Peer to peer půjčka

Trh s půjčkami se vyvíjí, reaguje na dění a přizpůsobuje se poptávce. A tak už několik let není nutné žádat o půjčku pouze v bance nebo u nebankovních poskytovatelů. Další možnost, jak si půjčit peníze, nabízí P2P půjčky. Jak takové P2P půjčky vůbec fungují?

Kde se vzaly P2P půjčky

Zkratka P2P pochází z anglického výrazu “peer to peer”, který se původně používal zejména v IT prostředí. V překladu znamená “rovný s rovným” a v oblasti půjček se zkratka P2P ujala pro označení tzv. půjček mezi lidmi. To znamená, že P2P půjčky neposkytují žádné bankovní nebo nebankovní společnosti, ale čistě soukromí investoři.

P2P půjčky si však lidé neposkytují mezi sebou, jak se jim zrovna zlíbí. Pravidla nastavily a její dodržování hlídají speciální online platformy, které tento typ půjček zprostředkovávají. V České republice jsou asi nejznámějšími zprostředkovateli P2P půjček společnosti Bankerat a Zonky.

Proč se P2P půjčkám říká “půjčky mezi lidmi”

Jak to tedy s těmi peer to peer půjčkami je? Kdo v tomto případě peníze půjčuje, a kde a jak může zájemce o P2P půjčku požádat?

O pár řádků výše uvedené platformy nabízející P2P půjčky propojují dvě skupiny lidí. První skupinu představují lidé s nadbytkem finančních prostředků, kteří by rádi nějakým způsobem své peníze investovali a zhodnotili. Druhou skupinou jsou lidé, kterým se peníze naopak nedostávají a potřebují si půjčit.

První skupina může pomoci druhé a naopak. Zatímco úspěšní zájemci získají půjčku, na co potřebují, investoři vydělají díky úrokům, za který půjčku poskytnou. Pro první skupinu je to další způsob, jak si půjčit za výhodných podmínek, pro druhou netradiční způsob investování se zajímavým výnosem.

Jak P2P půjčka probíhá z pohledu žadatele

Celý proces P2P půjček probíhá online. Kvůli půjčce není nutné chodit na žádnou pobočku. Stačí odpovídající zařízení s připojením na internet a o půjčku lze žádat třeba z domova, kanceláře nebo restaurace. Vybraná platforma poté zájemce procesem žádosti o půjčku provede krok za krokem.

Většinou si žadatel nejprve zvolí výši půjčky a měsíční splátky. Na základě odeslané poptávky se žadateli ozve obchodní zástupce kvůli upřesnění údajů. Následuje konkrétní nabídka na půjčku, kterou může zájemce přijmout i odmítnout (např. z důvodů vysoké úrokové sazby).

Pokud je žadateli žádost o půjčku schválena, dojde ke zveřejnění poptávky. O žádosti se tak dozví investoři, kteří na půjčku mohou přispět libovolnou částkou. Součástí poptávky obvykle bývá “osobní příběh” žadatele sloužící k zaujmutí investora či investorů týkající se zpravidla využití půjčky.

Zaujme-li žadatel oslovené investory, a ti se na půjčku složí, žadatel získá peníze za předem dohodnutých podmínek. Pokud se však investoři na požadovanou částku v plné výši  nesloží, peníze jsou jim po uplynutí lhůty vráceny. Žadatel půjčku bohužel nezíská.

Výjimkou je Zonky, který posílá peníze úspěšnému žadateli ihned po schválení. Pokud by se investoři nesložili, zbytek půjčky poskytne přímo Zonky. V případě úspěchu platforma zajistí podpis smlouvy, žadatel obdrží peníze a investoři každý měsíc svou splátku včetně úroků.

Průběh P2P půjčky z pohledu investora

Jak již bylo řečeno, P2P půjčky nabízí méně tradiční způsob investování. Dle odborníků mohou investorům nabídnout více než zajímavé zhodnocení s relativně nízkým investičním rizikem. Míra rizika se úměrně zvyšuje s rizikovosti potenciálního zákazníka. Čím rizikovější je, tím vyšší zhodnocení (úrok) nabízí.

Prvním krokem nového investora je registrace na vybranou platformu nabízející P2P půjčky. Díky registraci má investor přístup ke všem poptávkám a může se rozhodnout, do kterých půjček bude investovat. Smluvní náležitosti zajišťuje platforma, která investorovi posílá peníze ze všech provedených investic.

P2P půjčku nezíská každý

Pravidla u P2P půjček bývají volnější než u tradičních bankovních a nebankovních půjček. Žadatel tak může dosáhnout na výrazně nižší úrok a celkové výhodnější podmínky. Záleží také na investorech, do jak velkého rizika se chtějí pouštět. To však neznamená, že P2P půjčku obdrží kdokoliv. Také u P2P půjček je prověřovaná platební schopnost žadatelů o půjčku. Roli ověřovatele platební morálky přitom zpravidla přebírají platformy. Hlavní riziko však nesou soukromí investoři.

Hodnocení
0 / 5 5

Your page rank: